Styrelse

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs för en mandattid av fyra år.


En ledamot och en suppleant  bör enligt förordnandet vara läkare och utses genom Malmö läkareförening. Övriga förordnas av Länsstyrelsen.


Styrelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne och har sitt säte i Malmö.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren utser stiftelsens revisorer.


Den nuvarande mandattiden omfattar 1 maj 2018- 30 april 2022.

Styrelsen har sammanträde 2-3 gånger per år. Beslut om utdelning sker endast vid dessa möten.


Sammanträden under 2021

9 juni

1 december

Sista ansökningsdatum: 30 april  respektive 31 oktober 2021

Avisering sker endast till de stipendiater som beviljats stipendium