Styrelse

Styrelsen består av fyra ordinarie ledamöter och tre suppleanter som väljs för en mandattid av fyra år.


En ledamot och en suppleant  bör enligt förordnandet vara läkare och utses genom Malmö läkareförening. Övriga förordnas av Länsstyrelsen.


Styrelsen står under tillsyn av Länsstyrelsen i Skåne och har sitt säte i Malmö.

Sydsvenska Industri- och Handelskammaren utser stiftelsens revisorer.


Den nuvarande mandattiden omfattar 1 maj 2015- 30 april 2019.

Styrelsen har sammanträde 2-3 gånger per år. Beslut om utdelning sker endast vid dessa möten.


Sammanträden under 2019

28 maj

3 december

Sista ansökningsdatum: 15 april  respektive 31 oktober (preliminär datum)

Avisering sker endast till de stipendiater som beviljats stipendium