Välkommen till Stiftelsen Lindhaga!

 

Stiftelsen Lindhaga är en avkastningsstiftelse genom Kammarkollegiets senaste beslut 1987.

Stiftelsen har till ändamål att främja vård av psykiskt sjuka och  psykiatrisk forskning inom Malmö och Lund.